Earthday 2019

Op 22 April 2019 vierden wij Earthday, samen met zo’n 70 mensen die zich op allerlei verschillende manieren inzetten voor onze planeet.

We kijken terug op een heerlijke dag met een bijzondere groep mensen vanuit diverse bedrijven, milieu- en klimaat organisaties, kunstenaars en persoonlijke initiatieven. Dank aan iedereeen die er was! Onze gedachten gaan al voorzichtig uit naar een volgende viering in 2020.

Bekijk hier het programma van dit jaar en laat ons weten als je er een volgende keer (weer) bij wilt zijn!

Waarom willen we Earthday vieren?

Wij vinden het opmerkelijk dat alle Amerikaanse feestdagen waar geld mee te verdienen is volledig worden omarmd in Nederland, maar iets wezenlijks als Earthday wordt overgeslagen.

Nog veel belangrijker is dat we hopen dat er nieuwe ontmoetingen gaan plaatsvinden in de komende jaren. Ontmoetingen die leiden tot nieuwe samenwerkingen en bundeling van krachten. En zo versnelling van de vernieuwing in het denken en doen bewerkstelligen.

Daarom hebben Denktank De Hoorneboeg en Native Circles samen dit initiatief genomen.

Bekijk hier ons programma, de workshops en al het andere dat we op 22 april hebben georganiseerd.

Programma

13:00 – 13:30 Aankomst

13:30 Opening Earthday 2019
. Ceremonie
. Welkomstwoord door Mark Aink van Native Circles
. Optreden Sounds of Change

14:30 Pauze

15:00 – 16:00 Eerste workshop naar keuze
16:15 – 17:15 Tweede workshop naar keuze
17:00 Filmhuis en fotografie in de Villa met borrel

18:00 Slot