Waar we in geloven...

De stichting gelooft dat een diepe en oprechte verbinding met jezelf een pure verbinding met een ander mogelijk maakt die nieuwsgierig is en vrij van oordeel. Het brengt zuivere, persoonlijke wijsheid die van grote waarde is voor de wereld.

Het is onze intentie om mensen maatschappelijk bewust te maken en het te inspireren tot een duurzamer en maatschappelijk rijker leven. Dit willen we doen door mensen inspirerende ervaringen te laten opdoen en kennis te delen.

We willen mensen helpen deze verbinding met zichzelf, met anderen en met de natuur te maken. Ook bieden we ruimte aan diverse maatschappelijke initiatieven waarvan de stichting gelooft dat zij de wereld mooier kunnen maken.

Het landgoed heeft met haar historie en prachtige natuur door de eeuwen heen vanuit wisselende optieken steeds een plek geboden aan mensen met deze zelfde wens en de stichting zet deze traditie graag voort.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting werkt op vrijwillige basis en bestaat uit de volgende personen:

Raymond Dommanschet – Voorzitter
Jeroen Voskamp – Penningmeester
Kristiaan Kamerling – Secretaris

Onze doelstelling

Zo staat het onze statuten:

Het in stand houden van de natuurlijke en culturele waarden van Buitenplaats De Hoorneboeg én als plek voor geestelijk beraad, vorming en bezinning, voortbouwend op de wens van erflaatster mevrouw Pijnappel.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer verantwoord bestuur, beheer en het (doen) exploiteren van het landgoed, met het oog op de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarde ervan, door het adequaat aanwenden van het vermogen van de stichting op een door het bestuur te bepalen wijze en door het aanbieden van activiteiten, financiering, trainingen, gezonde voeding en andere middelen

Het (doen) organiseren, stimuleren, ondersteunen, ontwikkelen en bevorderen van activiteiten voor mensen om meer in contact met zichzelf en anderen en met de natuur te komen, en mensen maatschappelijk bewust te maken en hen te inspireren tot een duurzamer en maatschappelijk rijker leven met de wil bij te dragen aan een betere wereld en hiermee de wereld mooier maken.

ANBI

Stichting Culturele Buitenplaats De Hoorneboeg wordt door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status betekent dat de stichting geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de stichting aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels van de Belastingdienst.

Je kunt een eventuele bijdrage op verschillende manieren voldoen: door overmaking op de bankrekening ten name van Stichting Culturele Buitenplaats De Hoorneboeg óf je via een notaris meerjarig vast te leggen voor een bedrag per jaar. In dat geval kun je de gift betrekken bij de aftrek voor giften én geldt er geen drempel.

Het fiscale nummer van de stichting is 8580.89.361

Wil je meer over ons weten?

Ons beleidsplan vertelt je meer over de historie, de ontwikkeling tot Culturele Buitenplaats, onze visie en strategie en hoe we de komende jaren te werk willen gaan.

Onze jaarrekeningen kun je hier inzien:
2018
2019
2020
2021
2022