Een nieuwe relatie met natuur

Het boek ‘Wilding’ beschrijft hoe de eigenaren van een boerderij in Zuid-Engeland, die niet meer rendabel was, besloten het roer om te gooien en de natuur haar gang te laten gaan.

‘Het is een boek dat je hoop geeft en zo mooi laat zien hoe de natuur zelf steeds weer het evenwicht zoekt en dan nog steeds genoeg te geven heeft. Ook in Nederland kunnen we dat goed gebruiken als we de teruggang in soorten willen stoppen.’

De natuur doet zelf het werk

‘Op deze boerderij in Sussex had het gezin jarenlang op een traditionele manier koeien gehouden en gewassen verbouwd, tot er een moment kwam waarop ze het financieel niet meer konden opbrengen. De zware kleigrond Had duidelijk zijn eigen wil: om de grond te bewerken, waren kostbare machines nodig die echter maar een paar maanden per jaar het land op konden. De rest van het jaar lag het werk daardoor grotendeels stil, het was gewoonweg onbegaanbaar. Ook was veel water en ook meststoffen en verdelgers nodig. Ook merkten ze hoe de grond na jarenlange bewerking steeds meer verarmde’.

De oplossing bleek gek genoeg heel simpel, maar gaat recht tegen veel principes in: laat de natuur zijn gang gaan. Met enige begeleiding vind het zelf een goed evenwicht.

‘Het was een grote beslissing voor dit gezin. Hoewel ze natuurlijk advies hadden gevraagd van allerlei deskundigen, was het ook één groot experiment. Maar er was ook geen weg terug. Tradioneel boeren op deze plek had gewoon geen toekomst meer.’

Dus kreeg het vee vrij spel en werd de grond niet meer bewerkt. Ponies, varkens, herten en runderen mogen in vervolg vrij rondstruinen over het land. En geleidelijk aan ontdekt het gezin bijzondere dieren op onverwachte plekken; vogels waarvan gedacht werd dat ze enkel in het bos voorkomen, blijken massaal voor te komen in struwelen op het land. De dieren zorgen grotendeels voor zichzelf, net als de grond. De natuur werkt weer als een geheel, zoals ze dat vanouds altijd al deed en is een stuk rijker geworden. Bovendien kan het gezin er prima van rondkomen.

‘Ik vind dat we hier een heel mooie les uit kunnen trekken. Laat ruimte aan de natuur, voor zijn onvoorspelbaarheid, en ze zal je verrassen met uitbundigheid. Ook in Nederland kennen we deze overvloed maar op zo weinig plekken, terwijl het zo belangrijk is voor de veelzijdigheid.’

Met dank aan de familie Knepp dat we deze mooie foto’s van hen mochten gebruiken!

Het moet anders en dat kan ook

Een voorbeeld als deze boerderij is niet alleen maar een mooi verhaal en iets dat prachtige beelden oplevert, maar gewoon ook echt heel hard nodig.

Nadat ik in Oregon, waar ik samen met Paulien een tijdje woonde, bij een paar ondernemers zag hoe je de natuur dichter bij mensen kunt brengen en daardoor ook bij kunt dragen aan natuurontwikkeling dacht ik: dat wil ik ook!

In mijn geval werd cider het product dat ik naar mensen breng, gemaakt van het fruit van historische hoogstamboomgaarden. Het zijn zulke prachtige landschapselementen die ook veel betekenis hebben voor veel verschillende soorten dieren en planten. Zonder subsidie, en zonder dat ze geoogst worden (wat erg arbeidsintensief is) is hun toekomst onzeker. Maar door in Nederland cider groot te maken, kan ik een inkomen verzorgen én bekendheid geven aan deze prachtige plekken.

Meer inspiratie...

Wat houdt andere teamleden bezig?

Je kunt het hier bekijken