Het verhaal van de plek

Tot 1792 was De Hoorneboeg een kleine, schrale berg te midden van een heidevlakte, veroorzaakt door opstuwend landijs in de IJstijd.

Om de landbouw in het Gooi te bevorderen werden sinds het begin van de 18e eeuw stukken van de Gooise heide in erfpacht uitgegeven. Eerst bleef dit beperkt tot de gronden die grensden aan Loosdrecht en ’s-Graveland. Maar aan het einde van de 18e eeuw kwamen ook elders gelegen gronden in aanmerking, zoals het gebied dat nu De Hoorneboeg heet.

Het bleek een perfecte plek voor de ontwikkeling van een buitenplaats.

(Sterke) verhalen...

Het is maar een klein stukje Nederland, maar toch valt over deze plek heel wat te vertellen. Van de bezetting in 1795 door de Fransen, over de Leidse Volksmeisjes die hier aan het begin van de 19e eeuw op vakantie mochten komen en wat heeft de Winkel van Sinkel ermee te maken…?

We zijn druk bezig om al deze verhalen op een rijtje te zetten, zodat we je straks allerlei jaartallen, namen en verhalen kunnen vertellen.

We worden er ons in ieder geval maar weer bewust van dat we niet de eersten zijn die deze plek heeft ontdekt!